Billeder fra vores verden

Vandresystemet samt løsdrift er meget fordelagtigt for nøjsomme heste med EMS, PPID og heste øget risiko for forfangenhed. Men alle heste, konkurrenceheste såvel som unghesten, har stor gavnlighed af kontinuerlig bevægelse og masser af sund stimulering af adfærden.
Vi er åbne for træningsmetoder, der tilgodeser hestens fysiske samt adfærdsmæssige forudsætninger, og byder ikke hjælpetøjler eller anden usportslig adfærd velkommen.