Vandrefold og løsdrift – hvorfor ønsker vi det??

 

Hvorfor vandringssystem?

Hesten er et socialt byttedyr, som er skabt til at vandre på sletten. Trods avlen er hesten stadigvæk en naturlig vandrer. Dvs. det fysiologiske-, og anatomiske system, biomekanikken og adfærd hos hesten er tilegnet livet som vandrere.

Hestevelfærd eller livskvalitet for hesten kan forklares ud fra adfærd og sundhed. Dvs. jo bedre sundhed samt adfærd hesten har, jo bedre velfærd har den. Vi tror på, at jo mere af hestens “oprindelige” adfærd og sundhed (fysiologisk og anamtomisk, biomekansik) det er muligt at skabe under domesticeret forhold, jo bedre forhold har hesten.

Vandring og løsdrift giver hestene mulighed for forbedre hele det muskuloskeletal system, dvs. hele bevægelsesapparatet gavnes-værende sig muskler, sener og ligamenter. Muskelstyrken øges, og elasiteten i sener, ledbånd og ligamenter øges. Balance og koordination forbedres, da hesten selv træner bla. proprioception-systemet.

RYETS VANDRESYSTEM. HVERT SYSTEM ER OVER 1 KM

RYETS VANDRESYSTEM.

HVERT SYSTEM ER OVER 1 KM

 

 

 

 

 

 

Stofskiftet stabiliseres, da energiomsætningen hos hesten holdes stabil.

Valg tillader dyr at udføre adfærd som er vigtig for dem. Undertrykkes en adfærd hos hesten, vil adfærden udkanaliseres via anden, ofte uønsket adfærd. Det er menneskets evne at undertrykke en adfærd, rationaliserer sig frem til, at en given adfærd er uønsket på givet tidspunkt. Men det er ikke noget vi kan tillægge dyret. Så for at optimerer hestens velfærd, skal hestens basaladfærd forsøges opfyldes – da undertrykkelse af basaladfærd skaber frustration og ophobning af kompensationsadfærd.

Under løsdriftsforhold kommer tidsforbruget brugt på indtagelse af foder tæt på det mønster der ses hos ferale heste. Observationer af ferale heste har vist, at hesten frivilligt kun holder spisepause i 3-4 timer. Det er derfor vigtigt hvilket grovfoder der tilbydes hesten,  idet det er den store andel af hestens naturlige føde, samt at der tildeles stor mængde grovfoder. 

Det var vist sig, at hvile-adfærd kan være en indikation på adfærd. Det er derfor interessant at boksheste hviler 8% af tiden, mens løsdriftheste hviler 14 % af tiden. Det er ofte af fejlopfattelse at boksheste har mere ro og sover/slapper mere af. Hesten er et socialt dyr, som har et af dyreverdenens mest udbyggede scanningssystemer. Derfor vil hesten føle mindre stress, når den er omgivet af artsfæller, der kan scanne for farer. Derudover kommer, at hesten danner par, på tværs af familiestruktur og uden reproduktion for øje. Denne pardannelse er vigtig for hesten, og kan etableres mellem hestene i løsdrift.

Ved at tilbyde hesten løsdrift og vandringsmulighed, forsøges at stimulerer de ovennævnte faktorer så positivt som muligt-i et menneskeskabt system.